ประวัติการศึกษา

ระดับอนุบาล (1-2) โรงเรียนวัดสบจาง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2539-2540

ระดับประถมศึกษาปีที่ (1-6) โรงเรียนวัดสบจาง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2541-2546

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (1-3) โรงเรียนสบจางวิทยา อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2547-2549

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (4-6) โรงเรียนสบจางวิทยา อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2550-2552

ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ชั้นปี่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s