แรงบันดาลใจและสิ่งที่ภาคภูมิใจ

แรงบันดาลใจก็คือ การที่เราทำตัวให้เป็นประโยชน์เป็นคนดีของพ่อแม่ คนรอบข้างรวมไปถึงคนที่เรายังไม่รู้จักอย่างน้อยรอยยิ้มของเราก็ทำให้เรารู้ว่าไม่เป็นคนถือตัว หยิ่งทะนงอีกด้วย และการที่พ่อและแม่อยากให้เราเรียนสูงๆ และเรียนในอาชีพคุณครูก็เพื่อที่จะให้มีการศึกษาที่ดีและมีหน้าที่การที่ดี เพราะอาชีพครูเป็นอาชีพที่ไม่ตกงาน และเป็นแม่พิมพ์ชองชาติ และยังอาชีพที่สุจริต พ่อและแม่ทุกๆคนอยากให้ลูกทุกคนสบายจะได้ไม่ต้องมาเหนื่อยเหมือนพ่อและแม่เพราะพ่อและแม่พร่ำสอนข้าพเจ้ามาโดยตลอด ถึงแม้ทุกวันนี้เราจะเรียนเหนื่อยแค่ไหนก็สู้พ่อและแม่เราไม่ได้หรอกเพราะท่านเหนื่อยกว่าเราเป็นร้อยเท่าพันเท่าค่ะ ทุกๆวันนี้ถ้าเราไม่มีคุณพ่อ คุณแม่ ที่คอยส่งเสียเราเรียนมาจนถึงปัจจุบันนี้เราก็ไม่ได้มายืน อยู่ ณ จุดนี้หรอกนี้แหละคือแรงบันดาลใจอันสูงสุด
สิ่งที่ภาคภูมิใจมากที่สุดก็คือการที่ได้มาเรียนในอาชีพคุณครูนี้เพื่อให้พ่อและแม่ชื่นใจและมีกำลังใจเมื่อเราทำความหวังที่ท่านหวังว่าเราเรียนจบแล้วจะได้มีหน้าที่การงานทำที่ดีนี้และสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุด คือ การที่ได้เกิดมาเป็นลูกของคุณพ่อ และคุณ แม่ค่ะ และข้าพเจ้าก็จะนำความรู้ที่ได้เจะนำไปประกอบอาชีพและนำไปใช้ไปปฏิบัติเพราะการเป็นครูที่ดีต้องรู้จักหน้าที่ของตนเอง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายรวมไปถึงการมีจิตใจที่แน่วแน่มั่นคงเพราะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่อนุชนคนรุ่นหลังไว้สืบต่อๆไปได้อีกด้วยค่ะ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s